Organizatorzy

Organizatorem Triathlonowej Sztafety Firmowej jest Fundacja PRO SPORT PRO LIFE.  

 

Pro sport - prostotkąt - mini

Fundacja rozpoczęła działalność na początku 2015 roku i jest utworzona przez właścicieli Platformy Sportów Wytrzymałościowych, którzy od początku swoich działań cześć swojej aktywności kierowali na rzecz wspierania innych. W latach wcześniejszych było to Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, w roku ubiegłym Fundacja Potrafię Pomóc.

Celem utworzenia i działania Fundacji PRO SPORT PRO LIFE jest wspieranie osób powszechnie uznawanych za „wykluczonych sportowo”, czyli między innymi otyłych, niepełnosprawnych, starszych. Chcemy działać na rzecz aktywizacji i rozpowszechniania sportu wśród wymienionych grup, zachęcania i mobilizowania ich do zmiany trybu życia, zmiany nawyków żywieniowych i codziennej  diety. Chcemy wspierać tych, którzy próbują osiągnąć swoje sportowe cele a nie wiedzą lub nie mają jak.