REGULAMIN

TRIATHLONOWA SZTAFETA FIRMOWA 2020

14 czerwca 2020r.

CEL ZAWODÓW

1. Integracja pracowników w firmach i pomiędzy firmami.

2. Popularyzacja triathlonu i terenów Jeziora Mietkowskiego.

3. Sportowa rywalizacja zawodników o jak najlepsze czasy podczas Triathlonowej Sztafety Firmowej.

4. Zebranie funduszy na zakup profesjonalnego roweru dla najlepszego zawodnika Triathlonowej Akademii Młodzieży.

ORGANIZATOR

1. Platforma Sportów Wytrzymałościowych, [email protected]

2. Fundacja Pro Sport Pro Life

TERMIN – MIEJSCE – DYSTANS

1. Triathlonowa Sztafeta Firmowana dystansie 1/4 IM, odbędzie się 14. 06.2020 r. (niedziela). Start zawodów godz. 10.00

2. Start, meta oraz biuro zawodów będą w Przystani Sportów Wodnych w Borzygniewie – gmina Mietków (30 km od Wrocławia)

3. Rywalizacja na wszystkich dystansach będzie się odbywać w formule bez draftingu.

4. Dystanse:

     Pływanie: 1/4 IM – 950 m – (1 pętla), 1/8 IM – 475 m – (1 pętla),

     Rower: 1/4 IM- 45 km – (2 pętle), 1/8 IM – 22,5 km – (1 pętla),

     Bieg: 1/4 IM – 10,5 km – (2 pętle), 1/8 IM – 5,25 km – (1 pętla).

5. Limity czasowe:

     Dystanse 1/4 IM: P: 30min, P+R: 2h 30min, P+R+B: 3h 45min 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 13.06.2020 r. będą miały ukończone 18 lat, oraz ich stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach.

2. W zawodach TSF będą brały udział 3 osobowe sztafety.

3. Zawodnicy biorący udział w sztafetach – NIE MUSZĄ posiadać licencji triathlonowej.

4. W sztafetach firmowych nie dopuszcza się do rywalizacji firm stanowiących grupy sportowe jak np: grupy triathlonowe, które działają jako firmy. Dla ww firm, stowarzyszeń sportowych, w tym triathlonowych, zostanie utworzona odrębna rywalizacja Sztafeta PRO.

5. Podczas zawodów, jesteśmy sportowcami, jesteśmy fair; nie jedziemy na kole, przestrzegamy Regulaminu Zawodów, asekurujemy się i dbamy o własne oraz innych zawodników bezpieczeństwo! I jak wiecie sędziowie pilnują i będą to robić!

6. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli i na własne ryzyko – dotyczy to też każdego członka sztafety.

7. Każdy uczestnik zawodów, w biurze zawodów otrzymuje opaskę na rękę, co umożliwi mu to wejście/wyjście ze strefy zmian, skorzystanie z bufetów oraz dostęp do miejsc przeznaczonych tylko dla zawodników.

8. Każdy uczestnik musi wypełnić zgłoszenie, umieszczone na stronie zawodów oraz opłacić startowe.

9. Każdy, stając na linii startów w zawodach, tym samym akceptuje regulamin oraz oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na udział w tych zawodach.

ZMIANY T1 i T2 (dotyczy sztafet)

1. Zawodnik biorący udział w etapie rowerowym czeka przy stanowisku rowerowym, aż zawodnik kończący pływanie dobiegnie do tego stanowiska. Należy przepiąć opaskę z chipem, przy stanowisku rowerowym i dopiero wyruszyć z rowerem do etapu rowerowego.

2. Zawodnik biorący udział w etapie biegowym czeka przy stanowisku rowerowym, aż zawodnik kończący etap rowerowy dobiegnie do stanowiska rowerowego, wtedy zawodnicy przepną opaskę z chipem na biegacza i dopiero wtedy uczestnik etapu biegowego wybiegnie.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz zapisów. 

2. Limity uczestników: Triathlonowa Sztafeta Firmowa (niedziela) – 300 sztafet,

3. Pakiet startowy TSF można odebrać:

     12 czerwca w godzinach 16.00 – 19.00,

     13 czerwca w godzinach 16-19.00  

     14 czerwca w godzinach 7.30 – 9.30.

Szczegóły w zakładce: INFO -> HARMONOGRAM.

4. Udział w zawodach będą mogły wziąć osoby, które jako pierwsze opłacą startowe. NIE decyduje data zapisania się.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z listy startowej po 7 dniach od zapisania się o ile nie opłacił startowego.

6. Wstawianie rowerów do strefy zmian odbywa się w dniu zawodów w godzinach 7.30-9.45.

8. O godzinie 9.45 należy bezwzględnie opuścić strefę zmian (dotyczy to również dystansu 1/8 IM, który startuje o godzinie 10.45). Od godziny 10.00 do strefy wchodzą jedynie kolarze i biegacze ze sztafet).

9. Po zawodach będzie możliwość skorzystania z pryszniców, usytuowanych w OSW.

KLASYFIKACJE SZTAFET

TRIATHLONOWA SZTAFETA FIRMOWA:

1. Najlepsza Drużyna Kobiet

2. Najlepsza Drużyna Mężczyzn

3. Najlepsza Drużyna MIX

TRIATHLONOWA SZTAFETA PRO

1. Najlepsza Drużyna PRO

POZOSTAŁE KLASYFIKACJE

1. MISTRZOSTWA POLSKI PRAWNIKÓW I PRACOWNIKÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI – w sztafetach (jeśli zgłosi się minimum 10 sztafet)

NAGRODY 

Triathlonowa Sztafeta Firmowa:

I, II i III miejsca w każdej kategorii: drużynowa statuetka, gloria i chwała dla zwycięzców sztafety.

Sztafeta ma charakter charytatywny i nie przewidujemy nagród finansowych ani rzeczowych.

OPŁATY STARTOWE

 Pakiet Startowy START TSF (dla całej 3-os sztafety) zawiera:

– komplet numerów startowych do naklejania (na kask, na rower, do depozytu),

– numery startowe dla zawodników,

– czepek dla pływaka,

– bufety na trasie zawodów,

– bufet w strefie finiszera,

– koszty organizacji i zabezpieczenia zawodów (m.in. profesjonalne zabezpieczenie medyczne każdego etapu zawodów)

– pamiątkowe medale,

– nagrody finansowe i niefinansowe dla zwycięzców

– możliwość wzięcia udziału w losowaniu nagród.

Pakiet TSF START można rozszerzyć o koszulki dla zawodników i namiot VIP. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję podczas zapisów na zawody.

Pakiet TSF START 

1. Wpłata do 31 stycznia 2020 r.  – 299 pln,

2. Wpłata do 30 kwietnia 2020 r. – 399 pln,

3. Wpłata do 31 maja 2020 r. – 459 pln,

4. Wpłata do 10 czerwca 2020 r. – 499 pln 

Dodatkowo przy zapisach można dokupić:

1. Komplet koszulek technicznych TSF (3 szt)  – 120 pln

2. Namiot TSF VIP tylko dla Twojej firmy! – 1000 pln

Faktury wystawiamy na żądanie do 30 dni od wpłaty. W takim przypadku proszę wysłać email na adres:  [email protected]

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH I PRZEPISYWANIE PAKIETU

W przypadku rezygnacji z zawodów:

1. do 20 lutego – zwrot 75% kwoty,

2. do 30 kwietnia – zwrot 50% kwoty,

3. od 1 maja nie będzie możliwości zwrócenia wpisowego.

4. Przepisanie zawodnika – 50 pln,

W przypadku przepisywania pakietu do dnia 5 czerwca: osoba z opłaconym pakietem, wysyła email pt: „przepisanie pakietu” na adres: [email protected]  podając imię i nazwisko osoby, na którą ten pakiet ma zostać przepisany. Osoba, na którą przepisujemy pakiet MUSI być już na liście startowej. Po 5 czerwca – możliwość przepisania pakietu TYLKO  w Biurze Zawodów, w godzinach:

piątek 12 czerwca:  16:00-19:00

sobota 14 czerwca:  16:00-19:00

W przypadku rezygnacji ze startu należy wysłać email pt: “rezygnacja z zawodów” na adres: [email protected]. Termin zwrotu: do 14 dni od wysłania rezygnacji.

RUCH DROGOWY 

Jazda na rowerze oraz bieg, będą się odbywać przy zamkniętym ruchu drogowym. Jednak droga posiada wiele małych dojazdów, znajduje się przy niej wiele posesji, dlatego przez całą trasę bezwzględnie należy zachować pełną czujność oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz trzymać się prawej strony jezdni!

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODBIÓR ROWERU

1. Punkt odżywiania na trasie rowerowej będzie po nawrotce ok. 23km, oraz 4 punkty na trasie biegowej, na ok 0,5 km, 2,5 km, 5 km i ok. 8 km.

2. Kask jest obowiązkowy podczas całego etapu kolarskiego.

3. Zabronione jest słuchanie muzyki, telefonowanie oraz wszelkie korzystając ze słuchawek na uszach podczas każdego z etapów.

4. Na wyprzedzenie zawodnika, zawodnik wyprzedzający ma 20 sekund.

5. Odbiór roweru możliwy i konieczny od godziny 12.30 do godziny 15.00 w dniu zawodów, za okazaniem numeru startowego i opaski zawodnika na ręku.

6. W przypadku odbioru przez osobę trzecią, bezwzględnie należy posiadać ze sobą: nr startowy zawodnika, dowód osobisty zawodnika oraz dowód osobisty osoby odbierającej rower.

KARY I INNE ISTOTNE SPRAWY

1. Pianki, po wyjściu z wody, można całkowicie ściągnąć tylko w strefie zmian. Podczas dobiegu do T1, można ściągnąć piankę jedynie do pasa.

2. Nagość w strefach zmian T1 i T2 są zabronione i będą skutkowały natychmiastową dyskwalifikacją.

3. Śmiecenie na trasie biegowej i rowerowej, poza „strefą zrzutu” –  miejscami do tego wyznaczonymi będzie powodować dyskwalifikację. Strefy zrzutu będą się znajdować do 200m od bufetu – na trasie rowerowej, oraz 50m od miejsca startu – na trasie biegowej.

4. Podczas części rowerowej, będą jeździli sędziowie dyscyplinując zawodników przed jazdą na kole. Minimalna odległość między zawodnikami wynosi 10m.

5. W przypadku rażącego łamania zasad; wulgarnego języka zarówno w stosunku do sędziów, innych zawodników jak i kibiców, rażącego łamania zasady nie jechania „na kole”, przejeżdżania przez oś jezdni – w szczególności w niebezpiecznych miejscach, zakrętach i na zjazdach, śmiecenia na trasie nie w miejscach do tego wyznaczonych – sędzia może ukarać zawodnika kartką czerwoną – co oznacza natychmiastową dyskwalifikację.  

6. Namiot kar będzie się znajdował przy strefie zmian. Każdy zawodnik ukarany karą czasową na rowerze sam musi pamiętać o tym, aby zgłosić się do namiotu i odbyć karę. W każdym przypadku, kiedy zawodnik samodzielnie nie zatrzyma się w namiocie kar – zostanie zdyskwalifikowany nawet jeśli ukończy zawody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.

4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

5. Protesty należy składać pisemnie, w terminie do godziny 13.30 w dniu zawodów.

6. Reklamacje związane z ewentualnymi błędami przy pomiarze czasu należy zgłaszać bezpośrednio po zawodach.

7. Wszystkich zawodników startujących w Triathlonie Mietków obowiązuje niniejszy regulamin.

8. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

11. Zawodnik ma obowiązek posiadania numeru startowego podczas  na etapie biegowym (na przodzie).

12. Odbiór nagród jest możliwy wyłącznie po ceremonii zakończenia w biurze zawodów.

13. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.

14. W przypadku spraw nieuregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy Polskiego Związku Triathlonu.

PLATFORMA SPORTÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH